Kort-om
Disen Kulturveksttun ble etablert som en stiftelse i 1989 og har tilhold på det som var Disen Gaard og senere jernbanemuseum og -skole. (Foto gjengitt med tillatelse fra Hedmark fylkesmuseums fotoavdeling.) Stiftere var Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. I stiftelsens styre sitter to representanter fra hver av stifterne samt tre fra leietakerne. 31. desember 2013 flytter Teater Innlandet – den største leietakeren – til det nye kulturhuset i Hamar. Den viktigste oppgaven for styret vil være å sikre nye leietakere som, i samsvar med stiftelsens formål, bidrar til å «… skape et kraftsenter for kunst og kultur i Hedmark og å skape flere kulturarbeidsplasser i fylket.». Les mer om stiftelsen >

De som ønsker å vite mer om stiftelsen, ledige lokaler osv. kan kontakte styreleder Tor Inge Martinsen (mobil 900 90 791, e-post tim@tima.no).