Nyheter fra Disentunet

LEDIG ATELIER / SKRIVESTUE
Flere lokaler er ledig på Disentunet pr. februar 2018. Hvis du er interessert, ta kontakt med forretningsfører Per Arne Brønstad på 902 42 687.

LAGERPLASS TIL LEIE I LAGERLÅVEN
Ingen lagerplass ledig pr februar 2018.

Full musikk på Disen Kulturveksttun!
FULL MUSIKK I BLACK BOX’EN I TEATERVERKSTEDET!

Salen i Teaterverkstedet fylles nå med korps- og koraktiviteter: øvinger, helgeseminar og konserter, men det er fortsatt ledig kapasitet!  Disen Kulturveksttun har fått på plass en utleieordning som det lokale kulturlivet kan benytte seg av. Det er investert i akustiske forbedringer. Brumunddal Brass  beskriver akustikken som «perfekt!».
Interessert i leie tid i Teaterverkstedet? Kontakt Per Arne Brønstad på 902 42 687.