Bjørnulf Dyrud

Jeg arbeider i ulike teknikker innenfor maleriet med et uttrykk som best kan karaktriseres som abstrakt. I tillegg til å  stille ut ved ulike gallerier i Norge og utlandet holder jeg også kurs hvor fokus ligger på å bygge opp bilder ut fra en grunnforståelse av hvordan kunst blir en ytringsform, et språk. Dette tar utgangspungt i den klassiske europeiske billedtradisjonen for å bygge opp en abstrakt form. Jeg har også lang erfaring fra andre kunstarter, som musikk og scenkunst. Musikken står forsatt sterkt i fokus og blir utøvet daglig på piano, trommer eller gitar og sang.

www.bjornulfdyrud.no

Reklamer