«Disen scene»

Bygget inneholder verksteder, kontorer og en «black box» velegnet for teater, konserter, seminarer etc. Bygget har frem til Hamar Kulturhus ble åpnet vært Teater Innlandets sal. Lokalet kan leies.

Pianostemmer Lundqvist har verksted i bygningen

Reklamer