«Teaterverkstedet»

Bygget inneholder verksteder, kontorer og en «black box» velegnet for teater, konserter, seminarer etc. Bygget har frem til Hamar Kulturhus ble åpnet vært Teater Innlandets sal. Lokalet kan leies..

Reklamer