Disen Kulturveksttuns formål og styre

Opp gjennom årene har det vært mange slags virksomheter på Disen Gård: Vanlig gårdsdrift (frem til ca. 1920), Jernbaneskole, Jernbanemuseum, bedriftsidrett, auksjonslokale. Lokalene ble dårlig vedlikeholdt, og fremsto etter hvert som nedslitte og dårlige.

Ideen om et teaterverksted på Disen Gård dukket etter hvert opp, og da Hedmark teater ble stiftet i 1987 flyttet de inn på tunet.

Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune så mulighetene som lå i de gamle og litt slitne lokalene, og etablerte i 1988 Disen Kulturveksttun som en selvstendig stiftelse. Hamar bidro med 2.5 millioner kroner til stiftelseskapitalen, fylkeskommunen med en halv million.

Slik ble stiftelsens formål beskrevet:
«..etablering og drift av Disen Kulturveksttun i Hamar, herunder
• erverv av eiendom til etablering av kulturveksttunet
• legging, oppføring og rehabilitering av bygninger og uteanlegg
• utleie av lokaler og anlegg til kunstneriske aktiviteter og annen tilknyttet virksomhet
• organisering og drift av fellesfunksjoner og felles tjenester for leietakere og andre brukere
Det overordnede målet for virksomheten er å skape et kraftsenter for kunst og kultur i Hedmark og å skape flere kulturarbeidsplasser i fylket.»

Stiftelsens styre
Stiftelsen ledelse av et styre med syv medlemmer: To oppnevnt av fylkeskommunen, to av Hamar kommune og tre av brukerne av Disen Kulturveksttun.

Stiftelsesstyret hadde årsmøte mars 2018. Etter årsmøtet består styret av:

Erling Behrens, Hamar kommune, leder

May-Liss Sæterdalen, Hedmark fylkeskommune
Toril Merete Nysæter, Hamar kommune
Anne Storbekken, Hedmark fylkeskommune
Inga Blix, brukerne i Det gule huset
Frank Eriksen, brukerne i Det grønne huset
Håkon Skoge, Turnéorganisasjonen

De som ønsker å vite mer om stiftelsen, ledige lokaler osv. kan kontakte forretningsfører Per Arne Brønstad på 902 42 687.

Reklamer