Disen Gårds historie

Disen Vestre er en av de eldste gårdene i distriktet, og ble ryddet lenge før vikingtiden. Funn viser at stedene rundt Åkersvika var veldig viktige sentra kulturelt og politisk fra de tidligste tider.

Gården Disen Vestre var i drift til kort tid etter 1. verdenskrig (1918). Da ble den solgt til NSB som opprettet jernbaneskole og bygget gymsal på tomten. Disen Gårds periode som jernbaneskole kortvarig, og i 1927 ble skolen nedlagt. NSB la da Norsk Jernbanemuseum hit istedet, og gymsalen ble nå utstillingssal for museet.

Da museet flyttet til sin nåværende adresse, ble gården brukt for bedriftsidrett så vel som auksjonslokale, inntil det et stykke utpå 1980-tallet framstod som nedslitt og stygt. På denne tiden ble ideen om et teaterverksted på Disen født, og den 19. september 1987 ble Hedmark Teater stiftet og flyttet inn på tunet. Den gamle gymnastikksalen ble bygd om til en moderne «black box»- teatersal i 2005. 1. april 2010 ble Hedmark Teater til Teater Innlandet og teatret flyttet inn i Hamar kulturhus høsten 2013. I dag er det Turnéorganisasjonen som hoder til i det gamle hovedhuset på Disen Vestre. Låven leies ut som lager. Den gamle lysegrønne drengstua leies ut til ymse kulturrelaterte viksomheter, og billedkunstnere, kunsthåndverkere, illustratører og forfattere har sine studio i det gule huset. Teatersalen leies ut til kor, korps og dans og i tillegg har en pianostemmer verksted i bygningen

Bildene er fra tiden med gårdsdrift, den korte tiden med jernbaneskole, og fra da Jernbanemuseet hadde utstillingshall inne i den nåværende teatersalen.

Foto fra Hedmarkmuseets fotoarkiv – gjengitt med tillatelse:
Reklamer