Disen Gårds historie

Disen Vestre er en av de eldste gårdene i distriktet, og ble ryddet lenge før vikingtiden. Funn viser at stedene rundt Åkersvika var veldig viktige sentra kulturelt og politisk fra de tidligste tider.

Gården Disen Vestre var i drift til kort tid etter 1. verdenskrig (1918). Da ble den solgt til NSB som opprettet jernbaneskole og bygget gymsal på tomten. Disen Gårds periode som jernbaneskole kortvarig, og i 1927 ble skolen nedlagt. NSB la da Norsk Jernbanemuseum hit istedet, og gymsalen ble nå utstillingssal for museet.

Da museet flyttet til sin nåværende adresse, ble gården brukt for bedriftsidrett så vel som auksjonslokale, inntil det et stykke utpå 1980-tallet framstod som nedslitt og stygt. På denne tiden ble ideen om et teaterverksted på Disen født, og den 19. september 1987 ble Hedmark Teater stiftet og flyttet inn på tunet. 1. april 2010 ble Hedmark Teater til Teater Innlandet. Teatret holder i dag til i det gamle hovedhuset på Disen Vestre og de disponerer låven som verksted og den gamle gymsalen som «black box». Turnéorganisasjon for Hedmark holder til i den gamle lysegrønne drengstua, og flere billedkunstnere, kunsthåndverkere og forfattere har sine verksteder i det gule huset.

Bildene er fra tiden med gårdsdrift, den korte tiden med jernbaneskole, og fra da Jernbanemuseet hadde utstillingshall inne i den nåværende teatersalen.

Foto fra Hedmarkmuseets fotoarkiv – gjengitt med tillatelse:
Reklamer