Kriterier for å leie i «Det gule huset»

KRITERIER FOR Å LEIE ATELIER PÅ
DISEN KULTURVEKSTTUN, JUST BROCHS GATE 19

1. Lokalene i nummer 19 skal leies ut til yrkesaktive kunstnere, som billedkunstnere, kunsthåndverkere, forfattere, musikere og lignende.

2. For å komme i betraktning kreves fortrinnsvis følgende utdannelse, eventuelt erfaring:

a. 3-årig sammenhengende fagutdannelse etter videregående skole.

b. Autodidakt må kunne vise til kunstnerisk aktivitet de siste 3 år og må kunne dokumentere dette gjennom for eksempel utstillingsvirksomhet i anerkjente gallerier, oppdrag, utgitte bøker osv.

Når et atelier blir ledig, utlyses det først internt blant leietakerne. Leietaker som ønsker å bytte atelier når noe er ledig stiller likt med nye søkere. Søkere blir innstilt av allmøte og skal godkjennes av styret i stiftelsen Disen Kulturveksttun.

 

REGLER FOR LEIETAKERE PÅ
DISEN KULTURVEKSTTUN, JUST BROCHS GATE 19

1. Kunstnerne i nummer 19 har som overordnet mål å samarbeide med Disen Kulturveksttun, å skape et kraftsenter for kunst og kultur i Hedmark.

2. Leietakerne i nummer 19 skal være representert i styret for Disen Kulturveksttun.

3. Allmøtet er øverste myndighet blant leietakerne. Allmøte skal avholdes minst en gang i året innen utgangen av februar Allmøtet skal:
– behandle saker som legges fram for Disen Kulturveksttuns årsmøte, jfr. pkt. 5 i stiftelsens vedtekter.
– velge representant og vararepresentant til stiftelsens styre.
– representere brukerne i saker av felles interesse overfor Disen Kulturveksttun, så som leievilkår, kulturarrangementer, markedsføring.
4. Regelendringer behandles av allmøtet og godkjennes av styret i Disen Kulturveksttun.

Reklamer