Turnéorganisasjonen

Formidling av profesjonell kunst og kultur til barn og ungdom i Hedmark: Turnéorganisasjonen (TuO) ble stiftet 21. juni 1991. Elevene var vant til konsertbesøk gjennom Rikskonsertenes skolekonsertordning. Nå skulle de også få oppleve teaterforestillinger, få besøk av forfattere og billedkunstnere, se utstillinger og dans. Dette tilbudet ble etter hvert hetende Skolepakka. Det fikk god mottakelse fra første stund og ble Turnéorganisasjonens hovedsatsing. Etter hvert ble Ungdommens Kulturmønstring (UKM) innlemmet som en integrert del av vår virksomhet. I 2007 fikk vi ansvaret for å utvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) til videregående skole.

www.turneorg.no

Reklamer